Historie

2010 -          Provst Hanne Petersen

1999 - 2009  Provst Hans-Aage Mink

1984 - 1999  Provst Niels E. Svendsen

1969 - 1983  Provst Henry Andersen

1940 - 1969  Provst Søren Kristian Nielsen

Et provsti ledes af en provst i samarbejde med et folkevalgt provstiudvalg. Provstiudvalget består af provsten og et antal lægmedlemmer, der er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget er altså delvist, indirekte folkevalgt. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne. Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet eller kommunen.

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 blev provstigrænserne ændret. Det blev tilstræbt at skabe sammenfald mellem provstigrænser og kommunegrænser, hvor det var muligt. Der vil dog fortsat være kommuner, der er så store, at de vil rumme flere provstier, men det er her hensigten, at der etableres ét fælles provstiudvalg med ansvar for budget og regnskab. Enkelte kommuner vil også efter reformen være så små, at nogle provstier fortsat må omfatte to eller flere kommuner.