Personalekonsulent.

Mette Dam Nygaard

mail adr. MDN@km.dk 

Mette kan alle dage træffes på mobil nr. 29366454

Hun har kontortid og kan træffes i Vesthimmerland Provsti tirsdag og torsdag kl. 9.00 - kl. 15.00

Mette hjælper med alle spørgsmål menighedsrådet støder på i deres rolle som arbejdsgiver og leder i forhold til personale. Hun hjælper også i forbindelse med samarbejde, trivsel m.

Mette arrangerer målrettede temamøder, erfa-møder for kontaktpersoner og efter menighedsrådenes behov i øvrigt. Hun modtager gerne forslag til emner.

 

 

 

 

 

Regnskabs - og budgetforløb

Kvartalsrapporter sendes på mail til vesthimmerlands.provsti@km.dk senest 2 mdr. efter kvartalets udløb.

Ansøgningsskema til PU findes under bjælken menighedsråd.

LØNBLAD 01.04.2021 kan ses her

 

HUSKELISTE 2021 med årets vigtige datoer kan ses her

 

REGNSKABSINSTRUKS
Vær desuden opmærksom på, at kirkekassens regnskabsinstruks er opdateret med seneste udgave.

BESLUTNINGSPROTOKOL 
Menighedsrådene skal indlæse alle beslutningsprotokoller på DAP. Husk det er HELE protokollen, der skal indlæses. Protokollen skal indeholde menighedsrådets navn og mødedato.