Folkekirkens Familiestøtte konsulent

Elisabeth Thomsen   

Koordinator i Center for Folkekirkens Familiestøtte.

 

Telf. 40119680

mail: eet@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

 

Facebook: Folkekirkens Familiestøtte Vesthimmerland    

Folkekirkens Familiestøtte

Regnskabs - og budgetforløb

Kvartalsrapporter sendes på mail til vesthimmerlands.provsti@km.dk senest 2 mdr. efter kvartalets udløb.

Ansøgningsskema til PU findes under bjælken menighedsråd.

LØNBLAD 01.04.2021 kan ses her

 

HUSKELISTE 2021 med årets vigtige datoer kan ses her

 

REGNSKABSINSTRUKS
Vær desuden opmærksom på, at kirkekassens regnskabsinstruks er opdateret med seneste udgave.

BESLUTNINGSPROTOKOL 
Menighedsrådene skal indlæse alle beslutningsprotokoller på DAP. Husk det er HELE protokollen, der skal indlæses. Protokollen skal indeholde menighedsrådets navn og mødedato.