Vesthimmerland Provsti
Kirkepladsen 6
9600  Aars

Vesthimmerlands.provsti@km.dk

Kontorets åbningstider:

Mandag er provstikontoret lukket, men modtager gerne mails.

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00 - 15.00

Fredag kl. 9.00 - 12.00

 

 

 

Velkommen til Vesthimmerland Provsti.

På kontoret møder du:

Provst Hanne Petersen mobil 20579909

Provstisekretær Annie Marie Haslev mobil 40482510

Tirs- og torsdag - Personalekonsulent Mette Dam Nygaard, mobil 29366454

Koordinator for Folkekirkens Familiestøtte - Elisabeth Thomsen, mobil 40119680.

 

 

                                                      

Der er udskrevet valg til Provstiudvalg og Stiftsråd 2021.

Kandidatlisterne

Der fremsendes valg materiale i uge 38.

Stemmesedlerne  skal være afleveret

senest den 18. oktober 2021 kl. 16.00

til Vesthimmerlands Provsti, Kirkeplads 6, 9600 Aars.

Den gode samtale 30.09.2021

Dagsorden

                 Efterårsmøde 2021 - Kirkens nye veje

Aflyst møde fra efterår 2020 - Samme møde afholdes 05.10.2021
Afholdes på Kimbrerkroen - Program på oesterboellekirke.dk

 

 

Kirken i verden 28.10.2021

Regnskabs - og budgetforløb

Kvartalsrapporter sendes på mail til vesthimmerlands.provsti@km.dk senest 2 mdr. efter kvartalets udløb.

Ansøgningsskema til PU findes under bjælken menighedsråd.

LØNBLAD 01.04.2021 kan ses her

 

HUSKELISTE 2021 med årets vigtige datoer kan ses her

 

REGNSKABSINSTRUKS
Vær desuden opmærksom på, at kirkekassens regnskabsinstruks er opdateret med seneste udgave.

BESLUTNINGSPROTOKOL 
Menighedsrådene skal indlæse alle beslutningsprotokoller på DAP. Husk det er HELE protokollen, der skal indlæses. Protokollen skal indeholde menighedsrådets navn og mødedato.