Åbningstider

Provstiets træffetid:

Da begge stillinger som hhv. sekretær og personalekonsulent er vakant pr. 1. september skal al henvendelse i stedet ske til provst Hanne Petersen på mobil nr. 20 57 99 09.

 

 

Velkommen til Vesthimmerlands Provsti

Da provstisekretærstillingen er vakant pr. 1. september vil hjemmesiden ikke blive ajourført.

 

 

 

Møde: Fællesskabsforståelse i Folkekirken set som arbejdsplads.

Viborg Stiftsudvalg for Psykisk Arbejdsmiljø inviterer til møde i provstiet torsdag d. 16. november, kl. 19.00 - 21.00.

Mødet afholdes i sognehuset, Farsø og der er tilmeldingsfrist d. 23. oktober.

Målgruppe: menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere, præster og frivillige.

 

 

26.10.2017: PU Møde 26. oktober 2017

18.11.2017: Fællesskabsforståelse i Folkekirken set som arbejdsplads.

23.11.2017: PU Møde 23. november 2017

 

 

 

 

 

Regnskabs - og budgetforløb

Vejledninger - budget, årsafslutning, moms, kontoplan mv kan ses her:
Håndbøger - KM - Økonomihåndbog - Vejledningsdel - lokal økonomi - Budget og regnskab

Vejledning - indsættelse af bilag i dataarkiv kan ses her

Kvartalsrapporter sendes på mail til vesthimmerlands.provsti@km.dk senest 2 mdr. efter kvartalets udløb.

HUSKELISTE 2017 med årets vigtige datoer kan ses her

REGNSKABSINSTRUKS
Vær desuden opmærksom på, at kirkekassens regnskabsinstruks er opdateret med seneste udgave.

BESLUTNINGSPROTOKOL 
Menighedsrådene skal indlæse alle beslutningsprotokoller på DAP. Husk det er HELE protokollen, der skal indlæses. Protokollen skal indeholde menighedsrådets navn og mødedato. Endvidere skal protokollen underskrives af alle mødedeltagere, inden det kan lægges ind i dataarkivet, ligesom det også skal være både tydeligt og læsbart.