Åbningstider

Provstiets træffetid:
tirsdag til fredag
9.00 - 14.00

 

 

Kontoret er lukket .......

31. maj ifm provstesyn
1. juni ifm erfa-møde
6.-10. juni ifm ferie

Studietur for alle præster i uge 21

Provstiets præster er på studietur i uge 21 og svarer på beskeder igen fra lørdag d. 28. maj.

Er der akut behov for at tale med en præst kan man ringe til Troels Laursen 98 63 40 68 eller Arndt Jessen Hansen 29 13 37 17. 

Begravelser aftales med kordegn Kirsten Hannesbo Poulsen på Aars kirkekontor tlf. 98 62 42 47.

Provst Hanne Petersen kan træffes på  45 20 57 99 09 under hele studieturen.

 

Velkommen til Vesthimmerlands Provsti

 

 

 

Volontørophold 2016

Marie Riisgaard-Jensen, Løgstør rejser primo august til Kipili i Tanzania på volontørophold - i samarbejde med Brødremenighedens Danske Mission. 
Marie skal arbejde med skole- og helseprojekter, fortrinsvis med mindre børn.

Der vil efter udrejsen være mulighed for at læse om Maries oplevelser på hende blog. Mere herom senere.

Marie kan bookes i januar, februar og marts 2017 til sognemøder, cafemøder, konfirmandarrangementer m.v. til at holde foredrag om volontøropholdet.

Bookingen, der koster 300 kr. inkl. transport, kan finde sted ved at rette henvendelse til provstikontoret.

23.06.2016: PU Møde 23. juni 2016

18.08.2016: PU Møde 18. august 2016

30.08.2016: Budgetsamråd Farsø Sognehus 30. august 2016

 

 

 

 

 

Vejledninger - budget, årsafslutning, moms, kontoplan mv kan ses her

Vejledning - indsættelse af bilag i dataarkiv kan ses her

Kvartalsrapporter sendes på mail til vesthimmerlands.provsti@km.dk senest 2 mdr. efter kvartalets udløb.

HUSKELISTE 2016 
med årets vigtige datoer kan ses her

  

REGNSKABSINSTRUKS
Vær desuden opmærksom på, at kirkekassens regnskabsinstruks er opdateret med seneste udgave.

BESLUTNINGSPROTOKOL 
Menighedsrådene skal indlæse alle beslutningsprotokoller på DAP i 2016. Husk det er HELE protokollen, der skal indlæses. Protokollen skal indeholde menighedsrådets navn og mødedato. Endvidere skal protokollen underskrives af alle mødedeltagere, inden det kan lægges ind i dataarkivet, ligesom det også skal være både tydeligt og læsbart.