Åbningstider

Provstiets træffetid:
tirsdag til fredag
9.00 - 14.00

 

 

Kontoret har lukket d. 9. aug. fra kl. 12.00

Personalekonsulenten holder ferie i ugerne 30-31-32

men ellers træffes Helle på
tlf.nr. 29 36 64 54 og
mail: heb@km.dk

Velkommen til Vesthimmerlands Provsti

 

 

 

Orienteringsmøde om valg til provstiudvalg.

Onsdag d. 23. august, kl. 19.30 på Kimbrer Kroen, Aars.

Der vil være orientering om det kommende valg til provstiudvalg, med mulighed for efterfølgende opstillingsmøde.

Budgetsamråd

Tirsdag d. 29. august, kl. 19.30 afholdes der budgetsamråd i sognehuset, Farsø.

Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet.
Mødet henvender sig til menighedsrådsformanden og kasserer/regnskabsfører.

Efterårsmøde 12. september 2017, kl. 19.00 - arrangør Østerbølle Menighedsråd

I år afholdes mødet med særligt fokus på kristne og den kristne kirkes forhold i Mellemøsten.
Læs mere om mødet her.

Mødet afholdes på Kimbrerkroen, Aars.

Møde: Fællesskabsforståelse i Folkekirken set som arbejdsplads.

Viborg Stiftsudvalg for Psykisk Arbejdsmiljø inviterer til møde i provstiet torsdag d. 16. november, kl. 19.00 - 21.00.

Målgruppe: menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere, præster og frivillige.

Invitation følger senere.

17.08.2017: PU Møde 17. august 2017

29.08.2017: Budgetsamråd Farsø Sognehus 29. august 2017

07.09.2017: PU Møde 7. september 2017

 

 

 

 

 

Regnskabs - og budgetforløb

Vejledninger - budget, årsafslutning, moms, kontoplan mv kan ses her:
Håndbøger - KM - Økonomihåndbog - Vejledningsdel - lokal økonomi - Budget og regnskab

Vejledning - indsættelse af bilag i dataarkiv kan ses her

Kvartalsrapporter sendes på mail til vesthimmerlands.provsti@km.dk senest 2 mdr. efter kvartalets udløb.

HUSKELISTE 2017 med årets vigtige datoer kan ses her

REGNSKABSINSTRUKS
Vær desuden opmærksom på, at kirkekassens regnskabsinstruks er opdateret med seneste udgave.

BESLUTNINGSPROTOKOL 
Menighedsrådene skal indlæse alle beslutningsprotokoller på DAP. Husk det er HELE protokollen, der skal indlæses. Protokollen skal indeholde menighedsrådets navn og mødedato. Endvidere skal protokollen underskrives af alle mødedeltagere, inden det kan lægges ind i dataarkivet, ligesom det også skal være både tydeligt og læsbart.